Pożyczki bez BIK Płońsk

Płońsk Kredyty bez BIK

Pożyczki bez BIK Płońsk

projektowanie stron internetowych Płońsk Link do Twojej strony Tutaj ? - Napisz Belki rustykalne Płońsk Dodaj baner na strony

Farma fotowoltaiczna – Zarobki ok 10 000zł z 1 ha !

Płońsk Inne Płońsk

Jeśli jesteś właścicielem działki o poniższych parametrach, to skontaktuj się z nami Dzwoniąc na numer telefonu 795 030 463  lub wyślij krótką wiadomość, a  skontaktujemy się możliwie jak najszybciej.


I. Parametry ogólne


• Powierzchnia łączna działki/działek: od 2 ha


• Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 60 m


• Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową


• Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia


II. Status i klasyfikacja gruntu


• MPZP: teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej


• Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: 3 (max 15%) na obrzeżach, 4-5-6 mineralne


• Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi jak np. Natura 2000, Parki Narodowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Rezerwaty Przyrody itp


III. Infrastruktura


• Sieć energetyczna: linia energetyczna SN (Średniego Napięcia 15 kV) przechodząca przez działkę lub znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie w odległości najlepiej do 300 m (max do 800 m)


• GPZ (Główny Punkt Zasilania) w odległości nie dalszej niż 10 km w linii prostej od działki


• Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t - lub droga utwardzona


IV. Dzierżawa


• Umowa Dzierżawy: 25 lat lub 29 lat


• KW (Księga Wieczysta) bez obciążeń w postaci hipoteki umownej lub przymusowej w dziale IV lub z niewielką kwotą, możliwą do spłaty przez właściciela przed podpisaniem umowy dzierżawy


 CO TRZEBA ZROBIĆ? Zgłaszasz nam zainteresowanie dzierżawą. Kontaktujemy się z Tobą - weryfikujemy, czy działka spełnia wszystkie kryteria. Podpisujesz notarialnie umowę dzierżawy na 25 lub 29 lat. Pozyskiwane są wszystkie niezbędne zgody administracyjne - zajmuje to 9-12 miesięcy. Po rozpoczęciu budowy farmy otrzymujesz pierwszy czynsz za rok z góry. Właściciel instalacji fotowoltaicznej w pełni zarządza farmą przez cały okres trwania umowy, Ty co roku odbierasz czynsz, który co roku jest indeksowany o wysokość inflacji.